Pravidla

 

Informace pro posádky

5. ROČNÍK KELEČSKÉHO POHÁRU DRAČÍCH LODÍ

                                  NA CHMELNÍKU                                       

 

1/ sestavení týmu – změna oproti loňskému ročníku! Přesný počet není stanoven (jen minimum 16 osob, maximum je 20 pádlujících plus 1 bubeník, kormidelník bude profesionál), obsazení lodě je na Vás, ale pozor zůstává PODMÍNKA – MINIMÁLNĚ 4 PÁDLUJÍCÍ ŽENY  V LODI PŘI KAŽDÉ JÍZDĚ!!!

2/ zvolení kapitána týmu, který bude mít na starosti veškerou komunikaci s pořadateli (pravidla, pokyny, bezpečnost, harmonogram poháru). Pořadatelé budou vyžadovat kontaktní údaje na kapitána: jméno+ příjmení, RČ, mobilní číslo, e-mail – Přihláška je dispozici online v položce Přihlášky 2013.

3/zaplacení startovného je nutné provést do třech pracovních dnů od provedení elektronické registrace týmu a to v hotovosti v prodejně ELSAP v Kelči na náměstí u paní Srkalové příp.Tomáše Srkaly. Neuhrazení dané částky bude znamenat okamžitou diskvalifikaci celého týmu!!!!

4/ sestavení seznamu členů týmu – jmenný seznam (jméno+příjmení) je možné do začátku klání pozměnit, mějte ale na paměti, že v případě snížení počtu členů, se startovné nevrací.

5/ jednotný vizuální styl týmu  - kreativní dres/oděv pro celý tým tak, aby se jasně odlišovali od ostatních týmů (může se jednat o kombinézy, pokrývky hlavy, trika,…atd.). Pozor! V obleku musí být snadné rychlé pádlování J)

6/ kapitán vybere 3200,-Kč za celý tým. V ceně je zahrnuto občerstvení pro členy posádky - pivo a klobáska, nelze měnit za nealko !!!!.  Jmenný seznam slouži pro mediální účely - přesná sestava týmu, popis k focení atd.

7/ kapitán společně s posádkou vyberou bubeníka (kormidelník bude vždy profesionál určený pořadateli).

8/ kapitáni svých týmu zajistí účast všech členů na presenci – začátek bude upřesněn na stránkách

10/ každý tým si vytvoří své zázemí - pouze v místech, která budou vytýčena organizátory (za odložené věci neručíme). Je dovoleno si vytvořit zázemí pomocí malých slunečníku, lehátek, karimatek či dek. NENÍ DOVOLENO ZAKLÁDAT OHEŇ V CELÉM OKOLÍ RYBNÍKA (SVAZ RYBÁŘŮ).

11/ každý tým si může vytvořit týmové transparenty pro podporu svého týmu

12/ všichni členové týmu musejí být plavci ! V případě neplavců je nutná oblečená záchranná vesta. Kapitán nahlásí počet neplavců a zodpovídá za použití vest.

13/ NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ELEKTRO PŘÍSTROJE - NAPŘ.VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ  (PŘIPOJENÍ PŘES CENTRÁLY, ...ATD.) Porušení tohoto pravidla je pokutováno 5000 CZK za každý přístroj.

14/ pořadatelé si vyhrazují právo na zákaz distribuce pivních a nealko sudů ze strany týmů. Na akci bude připraveno bohaté občerstvení – několik druhů piv (i nealko pro řidiče) i nealko osvěžujících nápojů. Porušení tohoto pravidla je pokutováno 5000 CZK za každý sud.

Přihlášení vašeho týmu bude kompletní ve chvíli, kdy uhradíte startovné v celé výši. Následně obdržíte doklad o zaplacení pro Váš tým.

Pro případné další info – Pavlína Srkalová Jemelková, 603 206 117 nebo tjkelc@centrum.cz